Energialähteiden tulevaisuus maapallolla

Energialähteet – oli kyseessä sitten fossiiliset uusiutumattomat polttoaineet, kuten öljy ja kivihiili, tai uusiutuvat energianlähteet, kuten auringoenergia – ovat olleet näkyvä puheenaihe viimeisten vuosikymmenten aikana. Tällä hetkellä suurin osa maailman energiantarpeesta täytetään vielä öljyllä, kivihiilellä ja maakaasulla. Näitä polttoaineita on nyt käytetty kiihtyvällä tahdilla lähes 200 vuotta. Nyt alkaa olla näköpiirissä se aika, jolloin nämä energianlähteet alkavat ehtymään.Vaikka öljy ei varsinaisesti loppuisikaan, sen saaminen tulee olemaan tulevaisuudessa yhä vaikeampaa ja kalliimpaa. Tämä tulee näkymään kuluttajille ensi alkuun öljyn hinnan nousuna. Sama pätee muihinkin fossiilisiin pollttoaineisiin. Tämän lisäksi näiden energianlähteiden käytöstä seuraa ympäristölle haitallisia päästöjä ja sitä kautta ympäristöongelmia. Tämä koskee myös puun ja muun eloperäisen polttoaineen käyttämistä. Näin ollen ihmiskunnan yksi suuria haasteita tulee tulevaisuudessa olemaan energiantuotannon turvaaminen sellaisilla polttoaineilla, jotka ovat uusiutuvia ja jotka kuormittavat ympäristöämme mahdollisimman vähän.Kaikkein puhtain energian muoto tulee auringosta – siitähän kaikki energia viime kädessä muutenkin on peräisin. Puhdas aurinkoenergia on hyvä vaihtoehto sellaisissa maissa, joissa auringonvaloa on riittävästi tarjolla ympäri vuoden. Muita lähes päästöttömiä uusiutuvia voimanlähteitä ovat tuulivoima ja vesivoima (laitosten ylläpitämisestä syntyy jonkin verran päästöjä). Myös biotekniikalla tuotettu dieselöljy, jätteiden käsittelystä saatava energia sekä turve ovat varteenotettavia vaihtoehtoja. Ydinvoima puolestaan jakaa voimakkaasti ihmisten mielipiteitä. Toivottavasti tulevaisuudessa näemme vielä aivan uusia päästöttömiä ja riskittömiä energiamuotoja.

Energialähteiden tulevaisuus maapallolla